Image

شرکت سیگمولینک

این شرکت با هدف توسعه سامانه های هوشمند و اتوماسیون تاسیس گردیده است.
نسخه پایه نرم افزارهایی که توسط موسسه سیگمولینک ارائه می شود کاملا رایگان بوده و با هدف خدمت به هموطنان عزیز می باشد.
بخش عمده دوره های آموزشی که توسط این موسسه ارائه شده را نیز می توانید بصورت رایگان دانلود نمائید.

هدف شرکت سیگمولینک

هدف ما از تاسیس این شرکت ارتقای دانش و فن آوری و ارائه خدمات دانش بنیان به بنگاه های اقتصادی فعال در ایران می باشد

ارتقای دانش

فن آوری اطلاعات امکان تسهیم دانش بین افراد و سازمانها را افزایش میدهد. تسهیم دانش باعث میشود که دانش صریح و ضمنی در دسترس باشد و به نوآوری و بهبود عملکرد در صنایع و سازمانها منجر شود.

ارتقای بهره وری

نرم افزار میتواند زمان، هزینه و انرژی مورد نیاز برای انجام کارها را کاهش دهدو در نتیجه کیفیت محصولات و خدمات بهبود پیدا کند.

کاهش خطاهای انسانی

نرم افزار میتواند عملکردهای انسانی را جایگزین یا تکمیل کند. برای مثال، نرم افزارهای کنترل فرآیند میتوانند پارامترهای مهم را نظارت، تنظیم و هشدار دهند. همچنین می تواند خطاهای احتمالی را پیش بینی و پیشگیری کند. 

توسعه فن آوری

با توسعه نرم افزار میتوان فرآیندهای صنعتی را خودکارسازی، بهینه سازی و ارتقا داد. نرم افزار میتواند دادههای صنعتی را جمع آوری، پردازش، تحلیل و تبدیل به اطلاعات قابل استفاده کند.

پیشرفت متوازن

فن آوری اطلاعات نقش مهمی در پیشرفت متوازن صنایع دارد. فن آوری اطلاعات می تواند به افزایش کارایی، بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها، ارتقاء رقابت پذیری و ایجاد ارزش افزوده در صنایع کمک کند.

افزایش دقت

نرم افزار میتواند با استفاده از الگوریتم ها و روشهای بهینه سازی، به حل مسائل و چالشهای صنعتی کمک کند. همچنین میتواند عملیات پیچیده و تکراری را به صورت خودکار و سریع انجام دهد. نتیجه این فرآیند ها افزایش دقت و ظرافت می باشد.

ارائه خدمات دانش بنیان

توسعه فناوری اطلاعات میتواند خلاقیت و نوآوری را در تولید خدمات دانش بنیان تحریک و پشتیبانی کند. سامانه ها و روشهای فناورانه میتوانند به حل مسائل، ارائه محصولات و خدمات جدید و بهبود کارایی کمک کنند. همچنین میتواند بازار و مشتریان خدمات دانش بنیان را گسترش و توسعه دهد.

افزایش رقابت پذیری

با استفاده از فن آوری اطلاعات میتوان به بازارهای جدید دسترسی پیدا کرد، محصولات و خدمات جدید و متناسب با نیازهای مشتریان ارائه کرد، سرعت و کارآمدی تولید را افزایش داد و نام تجاری را تقویت کرد.

اتوماسیون

نرم افزار میتواند برای ارتباط با سخت افزارهای اتوماسیون صنعتی مانند PLC، CNC، روبات ها، سنسورها و ابزار دقیق استفاده شود. برای مثال، نرم افزارهای اتوماسیون صنعتی میتوانند به برنامه نویسی، تنظیم، تست و عیب یابی این سخت افزارها پرداخته و داده های حاصل را جمع آوری و نمایش دهند. همچنین می توان از نرم افزار برای بهبود عملکرد و کارآمدی سامانه های اتوماسیون صنعتی استفاده شود.